IK Westmannia Kamratförening


Kamratföreningen är en stödförening till IK Westmannia. Alla vars hjärta klappar för IK Westmannia är välkomna som medlemmar. Medlemsavgiften är endast 150 kronor per år. (2023)


Medlemsskapet berättigar till deltagande i föreningens aktiviteter såsom veckovisa bastubad med åtföljande fikastund samt festliga sammankomster med mat & dryck. 


Kamratföreningen har en viktig roll att fylla genom att bistå med underhåll av IKW-byggnaderna, såväl in- som utvändigt,

samt stödja ungdomsverksamheterna i de sportsliga delarna av IKW. 


Kontaktpersoner är: 


Ordförande Björn Cederberg   070-3786615


Sekreterare  Hans Olof Ludvigsson 070-6011132